Tiskoviny

TISKOVINY

Které tiskoviny budete pro Vaši svatbu potřebovat?
Oznámení
Pozvánky ke stolu
Karty pro odpovědi
Informační karty
Jmenovky
Menu karty
Svatební noviny
Etikety
Děkovné karty
Zasedací pořádek
Harmonogram
Kniha hostů

Co by mnělo Vaše svatební oznámení obsahovat:
Kdy? Datum a čas
Jak? Kostel, matrika, garden party
Kde? Název a adresa místa
Kdo? Rodina, pár, konkrétní osoba
Jaké dary? Svatební přání, peněžní dary, věcné dary
Instrukce, harmonogram
Možnosti ubytovaní
Žádost o potvrzení o účasti
Svatební web
Motto, téma, styl svatby
Dress code

1 2

Foto: Elizabethanne a Rosaline