Loading...
X

Moderní kompaktní zářivky mají stále dostatek příznivců


Pokud si pod tímto názvem pÅ™edstavíme blikající rovnou zářivku, tak jsme tak trochu na Å¡patné koleji. Možná ale mnohému nÄ›co napoví úsporná žárovka, která se na evropském trhu objevila asi v 80. letech 20. století. Pravdou je, že již v této dobÄ› byla podstatnÄ› dost úsporná, oproti klasické vláknové, která se běžnÄ› používala. Také investice do ní nebyla nijak malá, na druhou stranu se ale jejich používání skuteÄnÄ› vyplatilo pÅ™i pohledu na roÄní vyúÄtování elektÅ™iny. Abychom se vrátili ke správnému oznaÄení, tak úsporné žárovky mají být správnÄ› pojmenovány jako kompaktní zářivky. VÅ¡ak jsou jim tak trochu na pohmat podobné, jen jejich trubice mají různé tvary. Jedná o elektrický zdroj svÄ›tla, který skuteÄnÄ› pracuje na stejném principu jako lineární zdroje, jak je běžnÄ› známe.

náhradní lampa

Efektivní náhrada nebo pouhý doplněk

V dřívÄ›jších letech se jednalo skuteÄnÄ› o efektivní úsporné svítidlo, ale v dneÅ¡ní dobÄ› se technologie posunula pomÄ›rnÄ› dál a na trhu se objevují další nové a možná i úspornÄ›jší zdroje. Tyto zářivky byly vytvoÅ™eny s úmyslem vymÄ›nit klasické, proto fungují úplnÄ› stejnÄ› jako jejich pÅ™edchůdkynÄ› v každém svítidle. Dají se zakoupit s malým nebo vÄ›tším závitem, pod oznaÄením patic E14 a E27, záleží, kam chceme zdroj umístit, proto je tÅ™eba se podívat na danou objímku. Starší typy mÄ›ly tak trochu problém pÅ™i rozsvícení, kdy se jim nechtÄ›lo rychle do plného výkonu, což mÄ›l za následek indukÄní pÅ™edÅ™adník. I zde nastala zmÄ›na a vystřídal ho zdatnÄ›jší bratr elektronického původu. Sice je pravdou, že je trochu lepší, svÄ›tlo pÅ™i rozsvícení nebliká, dokonce o trochu lépe svítí, ale nic ménÄ› na úplný 100% výkon se dostane také až po chvilce.
úsporná zářivka

Další změny

V podstatÄ› se zmÄ›nily i další vlastnosti, které nyní můžeme zaznamenat a to je příkon, svÄ›telný tok a také barva svÄ›tla. Je zvláštní, jak je náš organismus ovládaný barvou svítivosti. Například chladné svÄ›tlo je vhodné na podporu soustÅ™edÄ›ní a pak se vyplatí ho nainstalovat do míst, kde budeme pracovat nebo i do koupelen. Žluté odstíny jsou dokonalé k relaxaci a odpoÄinku. Tyto zářivky se dají používat prakticky pro osvÄ›tlení v bytÄ›, domÄ›, pracoviÅ¡tích a podobnÄ›. Nesmíme zapomenout na to, že jednou doslouží a pak je musíme odnést na sbÄ›rné místo k odborné likvidaci.