Loading...
X

Pěstování kvetoucích rostlin pod umělým světlem


StaÄí k tomu docela obyÄejné tÄ›leso se tÅ™emi zářivkovými trubicemi o výkonu 36 W, případnÄ› ÄtyÅ™i úsporné žárovky o příkonu 18 W, Äi dvÄ› vysokotlaké sodíkové výbojky. Takové množství svÄ›tla zvládne pokrýt ozaÅ™ování pro výsevnou plochu o rozmÄ›rech 80 x 130 cm. Samotné osvÄ›tlovací tÄ›leso je vhodné pro zvýšení osvitu opatÅ™it stínidlem, na jehož vnitÅ™ní stranÄ› bude vrstva hliníkové fólie (alobalu). Ta odrazí rozptýlené svÄ›tlo smÄ›rem k sazenicím.
malé rostlinky.jpg
Zářivka se pÅ™ipojí ke spínacím hodinám a u kvetoucích rostlin postaÄí zpravidla 12 hodin osvitu dennÄ›. Vysévané rostlinky ze semen se zalévají zpoÄátku pouze rozpraÅ¡ovaÄem, aby se semena vodou nevyplavovala. RozpraÅ¡ovaÄ pozdÄ›ji může nahradit kapilární forma závlahy, pro kapilární vrstvu postaÄí na dno kvÄ›tináÄe postavit ústÅ™ižek papírového ubrousku, který vodu dobÅ™e nasává z kvÄ›tináÄe do substrátu.
květiny na parapetu.jpg

Řízení světelného toku ovlivňuje celá řada faktorů

PÄ›stování rostlin pÅ™i umÄ›lém svÄ›tle má tu výhodu, že lze svÄ›telný tok pÅ™esnÄ› řídit. V zásadÄ› lze kvetoucí rostliny rozdÄ›lit do tří typů. Prvním z nich jsou podzimní trvalky – ve dnech s dlouhým denním svÄ›tlem budují stonky a listy a na podzim v krátkých dnech vykvetou. Druhý typ jsou napÅ™. letniÄky Pelargonie, které v dlouhých dnech naopak kvetou, zatímco v krátkých dnech (zjara) vegetativnÄ› narůstají bez kvÄ›tu. TÅ™etím typem jsou neutrální rostliny, které kvetou, i vegetativnÄ› rostou od jara do podzimu stejnÄ›, což jsou například Primule.
Řízení svÄ›telného toku umÄ›lého svÄ›tla se také pÅ™izpůsobuje tzv. kritické délce dne, která je pro krátkodenní rostlinky zhruba 10 hodin a pro dlouhodenní je až o 4 hodiny delší. Po pÅ™ekroÄení této doby zaÄínají rostlinky zakládat na kvÄ›t díky tzv. fotoperiodické indukci. Ta je také závislá na teplotÄ› prostÅ™edí a zároveň musí rostlina projít vÅ¡emi vývojovými fázemi, aby na zmÄ›nu intenzity osvitu patÅ™iÄnÄ› reagovala. PÄ›stování rostlin na kvÄ›t pod umÄ›lým svÄ›tlem je zkrátka ve velké míře otázkou zkuÅ¡eností, ale v každém případÄ› lze takto vypÄ›stovat kvetoucí rostlinky i v zimním období v domácím prostÅ™edí.