Loading...
X

Úspora, která je znát


Když se zaÄaly z trhu stahovat klasické wolframové žárovky, mnohým z nás se to vůbec nelíbilo. Možná, že to bylo dáno i tím, naÄ jsme byli celá desetiletí zvyklí. Zvyk je skuteÄnÄ› železná koÅ¡ile. V souÄasné dobÄ› už jsme s tímto faktem celkem smířeni.
lampa ložnice

o Co k tomu přispělo?

§ Rozhodně to, že LED světelné zdroje, které žárovky nahradily, s sebou přinášejí mnoho pozitivního.

Velkou výhodou u tÄ›chto svítidel je jejich dlouhá životnost. NÄ›které druhy dokáží za vhodných podmínek svítit i patnáct let. Což znamená v pÅ™epoÄtu na Äas patnáct tisíc hodin. Je to až neuvěřitelné! Pokud si to stále jeÅ¡tÄ› neumíte dost dobÅ™e pÅ™edstavit, pak mohu nabídnout jeÅ¡tÄ› jeden srovnávají údaj. Úspora je až devadesát procent. Je to dáno tím, že LED žárovky dokáží nahradit klasické žárovky nÄ›kolikanásobnÄ› menším příkonem. AÄkoliv je poÅ™izovací cena vyšší, nežli tomu bylo u klasické žárovky, investice se rozhodnÄ› vyplatí. StaÄí si vzpomenout na nutné zásoby dřívÄ›jších žárovek, které jsme mÄ›li k dispozici pro výmÄ›nu v celém bytÄ›.
lampa ložnice

Je třeba se vyznat

Při výběru LED světelných zdrojů je zapotřebí přihlédnout k několika kritériím, kterými se budeme řídit.

o Těmi kritérii jsou

§ světelný tok

§ teplota světla

§ index podání barev

§ typy závitů a patic.

Výrobci a prodejci rozhodnÄ› doporuÄují tato kritéria „nastudovat“, abychom mÄ›li jistotu, že jsme pÅ™i výbÄ›ru nesáhli vedle. Pokud by se nám to zdálo příliÅ¡ složité nebo jsme si nebyli s nÄ›Äím jisti, pak není problém obrátit se na nÄ›kterého odborníka, který nás svÄ›tem LED svÄ›telných zdrojů provede bez nehody. Abychom nenarazili na nekvalitu, je jistÄ› nutné nakupovat pouze u prodejců, u kterých máme jistotu, že jsou solidní. V různých pochybných obchodech se totiž dají najít i napodobeniny kvalitních znaÄek. TÄ›mi jsou například Osram, Megaman nebo Philips.