Loading...
X

Cestovní třídy


AÅ¥ již z praktického nebo teoretického hlediska tápete mezi cestovními třídami, urÄitÄ› je dobré znát rozdíly mezi jednotlivými druhy. Na dálkových linkách se totiž můžeme setkat hned se ÄtyÅ™mi možnostmi, kterými lze cestovat. KromÄ› pohodlí bude urÄitÄ› také dobré uvést cenové hladiny, v nichž se dané letenky budou pohybovat. Tak tedy, známe tyto cestovní třídy:

aerial-500503_1280

  1. Ekonomická (turistická) pÅ™edstavuje naprostý základ v cestování. V mezinárodním měřítku se setkáváme s oznaÄením Economy Class. Dostanete letenku s Äíslem sedaÄky, na níž celý let strávíte. BÄ›hem nÄ›j bude možné si zakoupit obÄerstvení, nÄ›kdy pÅ™i dálkovém letu nabízí obÄerstvení zdarma.
  2. Prémiová ekonomická neboli Premium Economy poskytuje jakési rozšíření běžné ekonomické třídy, ovšem s tím rozdílem, že obsahuje něco navíc. Jedná se především o větší prostor, zejména na nohy. Od zbytku letadla je oddělena, nachází se v kabince, někdy je cestujícím poskytován lepší catering. Cena letenky se někdy až zdvojnásobí, což způsobuje nepřílišnou oblíbenost této kategorie.
  3. Obchodní neboli Business Class zajiÅ¡Å¥uje odliÅ¡ení od „běžných“ pasažérů již na letiÅ¡ti, kde se doÄkají prioritního odbavení, možnosti vstupů do salonků a pÅ™ednostního nástupu do letadla. Sedadla jsou prostornÄ›jší a mnohem pohodlnÄ›jší než v pÅ™edchozích třídách, nÄ›která lze dokonce transformovat téměř do postele. Welcome drink, vynikající catering a alkoholické nápoje bÄ›hem letu jsou samozÅ™ejmostí. PÅ™i výstupu pak mají tito cestující pÅ™ednost, také se doÄkají rychlejšího celního i zavazadlového odbavení. Cena letenky se oproti prvnímu typu může zvýšit až ÄtyÅ™ikrát.
  4. První neboli First Class pak zaruÄuje luxus urÄený pro ty nejnároÄnÄ›jší klienty. Komfort, pohodlí a služby na míru, tím se vyznaÄuje. Oproti Business Class je zde jeÅ¡tÄ› nÄ›co navíc – prémiová vína Äi Å¡ampaňské, kaviár, Äerstvý pokrm na přání v salonku na letiÅ¡ti, jídlo bÄ›hem letu je podávané na přání, nikoli ve stanovenou dobu…. Cena je pak i více než dvojnásobná oproti Business Class.

the-plane-2783494_1280

Pokud chceme za letenku co nejvíce ušetřit a je nám víceméně jedno, kde budeme sedět, můžeme využít levných last minute letenek, které nabízí levné cestování do předem známé i neznámé destinace. Díky tomuto typu se můžeme podívat do míst, kam bychom se jinak jen tak nedostali.