Loading...
X

Zachovejte princip designových řad


Renovovat svůj byt, nebo jen nÄ›které místnosti je záslužný Äin. Domov by mÄ›l být útulný, pohodlný a zároveň prakticky zařízený. Jste ve vÄ›ku, kdybyste si mÄ›li pořídit nové vÄ›ci, aby Vám vydržely co nejdéle. Abyste je nemuseli každým vymalováním mÄ›nit, nebo vymalování pÅ™izpůsobovat nábytku a doplňkům.

proud elektřiny

NapÅ™. vidliÄky a nože k sobÄ› patří úplnÄ› stejnÄ›, jako zásuvky a vypínaÄe. O tom, ani potom! Existují prostÄ› nerozluÄné dvojice, které bychom nemÄ›li násilnÄ› rozdÄ›lovat. I když si myslíte, že s takovými drobnostmi se zabývat není tÅ™eba, jste na omylu. Detaily a doplňky udÄ›lají z VaÅ¡eho prostÅ™edí dokonalý domov. A když si dáte práci s jejich výbÄ›rem, dostanete se do fáze velkého pÅ™emýšlení.
VezmÄ›te si, tÅ™eba právÄ› kvalitní zásuvky a vypínaÄe.

  • Nejde o to, aby se Vám právÄ› teÄ hodily zásuvky a vypínaÄe svým vzhledem do souÄasného prostÅ™edí. Jde hlavnÄ› o to, aby se Vám hodily do VaÅ¡eho prostÅ™edí celoživotnÄ›. A to už dnes není problém. Vybrat kvalitní zásuvky s vypínaÄi jednoho vzhledu, tvaru a barvy není nic složitého. Ani tvar, vzhled a barva nemusí být pÅ™ekážkou pro další zmÄ›nu interiéru.
  • HlavnÄ› pÅ™i zachování neutrální barvy Vám mohou svůj úÄel zásuvky a vypínaÄe splňovat skuteÄnÄ› po celý život. A navíc není problém dokoupit barevné rámeÄky, pokud budete chtít zmÄ›nu. DobÅ™e a snadno se totiž vyměňují. Kdyby Váš manžel nemÄ›l stále Äas je vymÄ›nit, zvládnete to i vy, ženy.
  • A když už jsou osloveny ženy, údržba opravdu kvalitních zásuvek a vypínaÄů je naprosto jednoduchá. Je to tím, že si vyberete designovou Å™adu, která nemá zbyteÄné ozdůbky v podobÄ› rozmanitých okrasných zářezů. A jak skvÄ›le se v nich usazuje prach a Å¡pína, to vÄ›dí vÅ¡echny ženy!

veselá žárovka

Inu, sami vidíte, že i malé doplňky, kterých si v bytÄ› normálnÄ› ani nevÅ¡imnete, mají opodstatnÄ›ní zabývat se jimi dopodrobna. PÅ™i pořízení kvalitní designové Å™ady zásuvek a vypínaÄů budete mít totiž vystaráno navÄ›ky.