Loading...
X

Jste jako provozovatelé firemního nebo veřejného objektu podrobně informováni?


A to o podstatných náležitostech, které z Vaší funkce vyplývají v souvislosti s kontrolou stavu elektrického zařízení, elektroinstalace a elektrických spotÅ™ebiÄů? Pravidelné i výchozí revize elektrického vedení i elektrických přístrojů zajiÅ¡Å¥uje specializovaný spoleÄnost, na jejíž kvalifikaci a profesionální slovo se v souvislosti s aktuálností a platností údajů revizní zprávy můžete stoprocentnÄ› spolehnout. Nezahálejte a zahajte úkony pro preventivní opatÅ™ení proti zanedbání Vaší povinnosti. Důsledky opomenutí totiž mohou být zcela zásadní, ba dokonce fatální.

Primárně zajišťujeme nadstandardní výkon za sympatickou cenu

PÅ™i jakémkoliv zásahu do struktury elektrických rozvodů a elektrického zařízení, aÄ se jedná o stavbu, rekonstrukci Äi jemnou zmÄ›nu, byste mÄ›li informovat přísluÅ¡né úřady. DůvÄ›ryhodné podklady pro stavební úřad i další organizace a instituce, jež je potÅ™eba kontaktovat, Vám poskytne na základÄ› revize tým kvalifikovaných revizních techniků, s jejichž Äinností byla spokojena již celá Å™ada stávajících klientů.