Irena a Pavel

Minimalistická svatba konající se u Kapličky na Hradišťku ve Velkých Bílovicích.zpetsipka

Foto: archiv novomanželů